logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Các hoạt động nội bộ

Ngày 10/10/2017, Công ty CP Phong điện miền Trung – đơn vị thành viên của HALCOM, đồng thời cũng là chủ đầu tư của Dự án đã tiến hành tổ chức Lễ động thổ Dự án Điện gió Phương Mai 3 tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.