logo.png
Vươn cùng thời đại
banner-linhvuc.png

Hạ tầng đô thị

  • Trung tâm Phát triển Hạ tầng
  • Trung tâm Phát triển Hạ tầng là bước kế thừa và phát huy những thành quả của Phòng Kỹ thuật trước đây. Với những nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng dịch vụ, Trung tâm đã từng bước khẳng định được mình thông qua các dự án tầm cỡ do các tổ chức quốc tế tài trợ.
  • Xem thêm

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.