logo.png
Vươn cùng thời đại
banner-linhvuc.png

Đào tạo truyền thông

  • Trung tâm đào tạo và truyền thông Doanh nhân Việt
  • Trung tâm đào tạo và truyền thông Doanh nhân Việt được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 2014, là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam hoạt động theo Luật khoa học công nghệ, Điều lệ và Quy chế của Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam. Trung tâm hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại kho...
  • Xem thêm

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.