logo.png
Vươn cùng thời đại

Kỷ niệm 18 năm thành lập công ty Halcom Vietnam | 2.7.2019

Kỷ niệm 18 năm ngày thành lập công ty Halcom Vietnam ( 2.7.2001 - 2.7.2019), với tinh thần " VƯƠN CÙNG THỜI ĐẠI" và bốn giá trị cốt lõi : Gắn kết - Kỷ luật - Đổi mới - Minh bạch, công ty Halcom Vietnam liên tục phát triển, mở rông lĩnh vực hoạt động.

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.