logo.png
Vươn cùng thời đại

Cán bộ chủ chốt

HALCOM tự hào có một đội ngũ những cán bộ chủ chốt làm việc chuyên nghiệp và có kỹ năng tốt. Họ có vai trò quan trọng trong mỗi công việc riêng nhưng ở họ có điểm chung là khả năng làm việc theo nhóm với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra những giải pháp kinh doanh có hiệu quả đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. 
 
  1. Ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng Giám đốc
    Điện thoại: (024) 3 562 4709 - (024) 3 562 4710 Ext.: 70
    Email: n.v.dzung@halcom.vn


2. Ông Nguyễn Trung Tuyến – Giám đốc Ban Đầu tư
Điện thoại: (024) 3 562 4709 - (024) 3 562 4710 Ext.: 16
Email: n.t.tuyen@halcom.vn

3. Ông Lê Đức Trung – Phó Giám đốc Ban đầu tư
Điện thoại: (024) 3 562 4709 - (024) 3 562 4710 Ext.: 22
Email: l.d.trung@halcom.vn
4. Bà Lê Phương Anh – Giám đốc Liêm chính
Điện thoại: (024) 3 562 4709 - (024) 3 562 4710 Ext.: 24
Email: l.p.anh@halcom.vn5. Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Trưởng Phòng Phát triển Kinh doanh
Điện thoại: (024) 3 562 4709 - (024) 3 562 4710 Ext.: 17
Email: n.t.huong@halcom.vn